قابل توجه متقاضیان محترم :ثبت نام در این مرحله به منزله تعهدی برای استخدام نبوده و نیروهای مورد نیاز ، از لیست ثبت نام کنندگان در این مرحله و با توجه به اعلام نیاز دریافتی از سوی شرکت اگزوز خودرو خراسان و یا شرکت تعاونی کارگران اگزوز خودرو فراخوان شده و پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش جذب خواهند گردید. با تشکر
* نام :
* نام خانوادگی :
جنسیت :
وضعیت تاهل :
* نام پدر :
محل تولد :
تاریخ تولد :
شماره شناسنامه :
محل صدور :
* شماره ملی :
وضعیت نظام وظیفه :
وضعیت مسکن :
دین :
تحصیلات :
سابقه بسیج :
سابقه آزادگی :
سابقه جانبازی :
خانواده شهید :
فعالیت برجسته :
*تلفن تماس :
همراه :
* آدرس پست الکترونیک :
* کد پستی :
* آدرس :
نام معرف اول :
شغل معرف اول :
تلفن معرف اول :
آدرس معرف اول :
نام معرف دوم :
شغل معرف دوم :
تلفن معرف دوم :
آدرس معرف دوم :
تصویر شما (حداکثر حجم 300K):
نام و نام خانوادگی همسر :
تاریخ تولد همسر :